SkimProt e-Passport Guard

SkimProt e-Passport Guard е предпазваща технология, която защитава инофрмацията във Вашия паспорт или всякакъв друг документ за самоличност, който има вграден RFID чип. Картата се поставя във Вашия паспорт, като премахва възможността той да бъде сканиран от разстояние без Ваше знание.

  1. Поставете защитната карта във Вашия паспорт, след предната му корица. Един продукт предпазва един биометричен паспорт.
  2. Дръжте e-Passport Guard във Вашия паспорт по всяко време, освен при преминаване на граница.
  3. Паспортът може да функционира нормално, само когато е отдалечен от SkimProt e-Passport Guard

За нас е важно продуктите, които продаваме да са от най-високо качество и да бъдат верни на стандарта на нашия бизнес. Затова сме подложили на тестове и нашия SkimProt e-Passport Guard.

Издържливостта и ефективността на защитната карта за биометрични паспорти са тествани от Profisec.